1. Počáteční nadšení

Fáze s typickou křivkou optimismu. Dodavatel má hezké prezentace, spousty zkušeností a volné kapacity. Nic nepředstavuje problém. Budget se jeví naddimenzovaný, časový harmonogram realisticko-optimistický. Toto období je charakteristické plácáním se po ramenou a těšením se na světlé zítřky s novým systémem. Práce všechny baví. Období zalité sluncem.

2. Střet s realitou

Křivka optimismu již není tak strmá, nicméně se zdá, že není důvod k panice. Dodavatel upozorňuje na možnost nedodání nepodstatných funkcionalit a možné mírné zdržení dodávky. Na horních palubách se stále tančí, protože s tím se přece počítalo. Svítíme zeleně, občas v přehledech blikne oranžová. V podpalubí se ale objeví náznak nervozity, když se červená popisuje jako světle zelená. Protože záleží na úhlu pohledu.

3. Hledání viníků

Křivka optimismu se mění v křivku smutku. Termíny se blíží a business se konečně probírá. Požadavky se stupňují a panika v podpalubí dosahuje peeku. Do toho dodavatel sděluje, že bude mít půl roku zpoždění a dodá polovinu řešení za dvojnásobek ceny. Na horních palubách si navlékají neopreny kvůli očekávané tsunami splašků shora. Slabší jedinci jsou na antidepresivech, silní na drogách. Permanentně svítíme oranžově a červeně. Objevují se poruchy spánku. Práce je pro všechny zúčastněné frustrace na druhou.

4. Potrestání nevinných

Dodavatel tvrdí, že primární příčinou dílčích nezdarů je nedostatečná analýza ze strany zadavatele. Zadavatel tvrdí opak. Nikdo ničemu nevěří. Nikdo ničemu nerozumí. Všichni ukazují na druhé a projekt z celého srdce nenávidí. Budget je vyčerpán do mrtě. Spotřeba kávy a lehkých drog je enormní. Pětina týmu mění pro jistotu loď, jiní se teprve chystají. Pozdě. Dodavatel se snaží ohnout realitu, zatímco nová krev zjišťuje, že naletěla nereálným slibům a místo pohodové práce se nachází uprostřed apokalypsy. Na horních palubách zbývají nejsilnější jedinci. V podpalubí pouze entity s nedostatkem sebeúcty. Testroom připomíná noční můru z Elm street a business analyst oddělení The Walking Dead. Je to období nutkavé potřeby bodných a sečných zbraní. Pracovní a partnerské krize vrcholí. Spánek, zdá se, nikdy nepřichází. Nakonec se přece jen jde testovat, i když se o data do té doby nikdo nestaral. Jde se do testů. Bez debat nejtěžší fáze projektu. When shit hit the fan.

5. Povýšení nezúčastněných

Je dotestováno, po některých kusech zbyl jen stín a na řadu přicházejí manažerské počty. Chyby s vysokou prioritou se mohou po důkladném přezkoumání ukázat jako méně závažné a řešitelné skrze change requesty. Je čas na mírný optimismus, přestože dodávka dosahuje kvality severokorejské tramvaje, která jezdí pouze rovně. Projekt se přehoupl hodně přes budget, všichni jsou vyčerpaní, ale jde se do produkce. Po kolapsu a neutuchající schizofrenii externisté balí kufry na dva měsíce do Thajska nebo na Srílanku. Internisti se chystají na tři týdny do lázní Poděbrady a plebs čerpá týden sickdays v Bohnicích. Nastává čas hledání nových výzev.

A takhle nějak si v tom IT žijem.

Tak zase příště!

Photo by Julien L on Unsplash